Начало / Научна литература / Психология на развитието и възрастова психология

Психология на развитието и възрастова психология

Проф. д.н. Любомир Стоев Георгиев - Психология на развитието и възрастова психология
Автор: Проф. д.н. Любомир Стоев Георгиев

Научно-техническият и социалният прогрес са дело на човека и зависят от неговите знания, опит и развитие. Цялата история на материалната и на духовната култура потвърждава това. Развивал се е човекът – развивала се е и тя. Нейните постижения са били нови предизвикателства към творците на ценности и база за интелектуалното им извисяване. Тази добре осъзната зависимост днес се оползотворява целенасочено. Растящите потребности на човечеството се свързват с все по-големи грижи за повишаване възможностите на личността за производителност и творчество, а постиженията откриват нови хоризонти и перспективи за техния разцвет. Сега и в бъдещн тези народи и обединения от нации ще доминират в света, ще умножават своето благоденствие и ускорено ще напредват, които притежават богат потенциал от високо развити личности. Затова по настоящем щедрото влагане на средства за осъществяването на тази цел с основание се приема за най-добра инвестиция. Някои правителства търсят решаването на проблема чрез закупуване на доказали се в различни области творци, а други – чрез формиране на потребни талантливи кадри. Кой от тях е по-надежден времето ще покаже, но ако се приеме истината, че високите дървета са сред големите гори, то общото повишаване на интелектуалния потенциал на нацията е гаранция за излъчването на ярки дарования. Очевидно никак не е случайно, че многовековната висока култура на нашия народ и формиралата се пословична ученолюбивост са непресъхващ извор на хора способни за иновации, за значими открития, което е всеобщо признато в света. От това престижно наше завоевание нямаме право да отстъпваме в интерес на собственото ни бъдеще и на света. Ето защо наложително е да оползотворяваме факторите и условията, които благоприятстват за подържане на водещите позиции, за настъпателно по-нататъшно издигане на духовните сили и способности на всеки и всички у нас, за продължаване на светлата българска традиция. Естествено, при съвременното развитие на научните познания не е възможно да се достигат върхове в опита и развитието на личността, без тя да се обогатява с постиженията. Те се отнасят и до майсторството за психическото развитие на младите поколения. Тези, които се посвещават на благородната и изключително отговорната обществена мисия да водят младите в тяхното развитие до равнището на потребностите и възможностите на епохата, имат патриотичния дълг да обогатяват своята психологическа култура. Това са не само младежите и девойките, които професионално се подготвят за възприемани и успешни взаимодействия между човек-човек, но и всички родители, които със своето поведение и дейност дават началния тласък за доброто или неблагоприятно развитие на своите деца. По тази причина придобиването на психологически познания и опит се утвърждава като приоритетен социален дълг на всеки член на обществото. Това е основание, макар и в по­кратко изложение, да спра вниманието на читателя върху някои съществени психологически знания за развитието на личността и за особеностите й в различни възрастови периоди на детството.

Чрез началните знания по психология на развитието и по възрастова психология бих желал да допринеса за осмисляне на тяхното значение, за пораждане на интерес и на мотивация за допълването и задълбочаването им с помощта на многобройната и съдържателна литература.

АвтораDownload Размер: 677,5 KB | Изтеглен: 1 190

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.0/10 (2 votes cast)
Психология на развитието и възрастова психология, 4.0 out of 10 based on 2 ratings

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

twelve + four =

*