Тайният език на сънищата

Нерис Де - Тайният език на сънищата
Автор: Нерис Де

Сънищата не престават да занимават мисълта на хората още от зората на човечеството, и оттогава до днес все се намират човешки същества, които имат же­лание да ги тълкуват. Египтяните имат своя Йосиф, древните гърци — Платон. Всеки римски легион има свое божество, предопределено да разбира нощните видения, обладаващи душите на спящите люде. В оне­зи времена съществували оракули и храмове, където човек можел да отиде и да потърси съвета на жреци, които чрез съновиденията си им предсказвали бъдеще­то. Така някои хора търсели изкуствено предизвикани­те сънища, за да намерят в тях упование и подкрепата на боговете.

Месопотамската литература ни поднася едно от най-древните писмени свидетелства за сън, което, в случая предсказвало неизбежното настъпване на страшно бедствие. Героят в него говори за внезапен силен прилив, който помита и удавя по-голямата част от Земята. Както сами виждате, този сън удивително напомня на библейската притча за Потопа.

Смята се, че най-древната книга, посветена на съ­нищата, е сборник, компилирал съновиденията на асирийци, вавилонци и египтяни, озаглавен Oneirocritica и публикуван под редакцията на грък на име Артемидор. Това е единственото значимо произведение, посве­тено на тази тема преди XIX-ти век, когато на бял свят излиза неговото 30-то поредно издание в превод на ан­глийски (оригиналът е на гръцки). Позната е също мо­литва на хитите, призоваваща на помощ окултните си­ли: „Покажи ми в съня или ми разкрий чрез жрец или жрица,   осенени   от   Боговете,   всичко,   което   искам   от тях”. Различните култури  — еврейска, келтска, гръцка, арабска, индианска, японска, френска и руска — всички те до една свидетелствуват за ролята, която са играли сънищата в онези времена, не само в живота на отдел­ния индивид, а и в   съдбините на цели народи. Религи­ите,   философските   течения,   класическата   литература, историята, политиката, науката и изкуствата  — всички те дължат на пророческата същност на сънищата мно­го повече отколкото обикновено се е предполагало. От строго индивидуална гледна точка човек може да се за­пита какво струват нашите надежди  и нашата любов, ако не се основават на магията на бляновете.

Ако  разгледаме  някои  съновидения  и  ги  преосмислим в светлината на човешката история през веко­вете, ясно можем да забележим въздействието, което са оказали върху човешката история и начина на живот. Всички, и значими личности и най-обикновени хора, са познали  най-различни  възможни сънища.  Независимо дали   те  са   били   плод  на  измислица   или   творческо прозрение, пророчески или вещаещи катаклизми, мно­го от тях са заслужили правото да влязат в историята на различни народи по земята. Някои от тях, бидейки с толкова ясно послание, че не се нуждаели дори от тъл­кувание,   са   отприщили   поредица   от   събития,   чиито последици отекват и до днес и както по всичко личи ще въздействат още дълги времена.


Download Размер: 796,8 KB | Изтеглен: 1 311

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.4/10 (5 votes cast)
Тайният език на сънищата, 4.4 out of 10 based on 5 ratings

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

sixteen − eleven =

*